Strona główna

Projekt systemowy

Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce

 

Projekt realizowany przez Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW w partnerstwie z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2011–2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

 


Raport końcowy opracowany przez Zespół Wydziału „Artes Liberales” UW